Ынтымақтастық және кәсіби серіктестік жағдайында «ОО және ППТК жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға психологиялық-педагогикалық көмекті ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету» тақырыбына психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері мен оңалту орталықтарының меңгерушілері мен әдіскерлеріне арналған біліктілікті арттырудың онлайн курстары өтті.

Курс қазақ тілінде өткізілді.

В атмосфере сотрудничества и профессионального партнёрства прошли онлайн курсы повышения квалификации для заведующих и методистов кабинетов психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров на тему «Организационно-методическое обеспечение психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями в условиях РЦ и КППК»

Курс проводился на казахском языке.


АИБД ҰҒПО-ның Ресурстық орталығының базасында 2021 жылғы 22 қыркүйекте жалпы білім беретін мектептерде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдауды ұйымдастыру мәселелері бойынша әдістемелік кеңес өтті. Жұмысқа Алматы қаласы мектептерінің инклюзивті білім беру мәселелеріне жетекшілік ететін білім басқармасының мамандары мен әдіскерлер қатысты. Кездесу тәжірибешілермен қызу әңгімелесумен өтті, онда педагог-ассистенттің функционалдық міндеттері, жұмыс жүктемесі, психолог, логопед, арнайы педагогтың қажетті құжаттамасын жүргізу талқыланды. Талқылау барысында қабылданған ұсыныстар мен ұсынымдар «Білім беру ұйымдарында ЕБҚ бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау ережелері» құжатына енгізіледі.


22 сентября 2021г. на базе Ресурсного центра ННПЦ РСИО прошло методическое совещание по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах. В работе приняли участие специалисты управления образования и методисты, курирующие вопросы инклюзивного образования школ г. Алматы. Встреча прошла в оживленной беседе с практиками, где обсудили функциональные обязанности педагога-ассистента, рабочую нагрузку, ведение необходимой документации психолога, логопеда, специального педагога. Предложения и рекомендации, принятые в ходе обсуждения, войдут в документ «Правила психолого-педагогического сопровождения детей с ООП в организациях образования».


Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz