Современные подходы к организации работы педагога - дефектолога в условиях ПМПК

Пресс-релиз
ГУ «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики» сообщает о планировании мероприятий, проводимых с 07 по 16 октября 2019 года. 
С 07 по 16 октября 2019 года в ГУ «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики» пройдут курсы повышения квалификации для педагогов-дефектологов психолого-медико-педагогических консультаций  по теме «Современные подходы к организации работы педагога - дефектолога в условиях ПМПК».  
Цель курсов:  профессиональное развитие педагогов-дефектологов психолого-медико-педагогических консультаций на основе лучших мировых психолого-педагогических подходов к диагностике и консультированию нарушений психического развития у детей.
Задачи:
• развить понимание роли и миссии педагога-дефектолога ПМПК, личного и профессионального самосовершенствования в вопросах оказания развития специального и инклюзивного образования в республике, диагностико-консультативной помощи населению по вопросам развития, обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями;
• сформировать у педагогов-дефектологов ключевые компетенции в области диагностики и консультирования различных нарушений развития у детей;
• научить педагогов-дефектологов навыкам, методам, формам и подходам по улучшению своей профессиональной  деятельности;
• сформировать практические навыки по диагностике и консультированию нарушений развития у детей в раннем, дошкольном и школьном возрасте.
В ходе обучения  слушатели курса изучат  современные подходы,  методы, стандарты педагогического обследования, методики и приемы  диагностики нарушений развития детей раннего, дошкольного и школьного возраста.  Участники курса отработают навыки практической работы, ведения документации, работы с информационно-коммуникационными технологиями и др.  
Место проведения: ГУ «ННПЦ КП» г. Алматы.
Координатором мероприятия является Программа 222 «Повышение квалификации психолого-педагогических кадров специального образования».
  
Пресс-релиз
«Түзеу  педагогикасының  ұлттық-ғылыми  практикалық  орталығы» ММ  2019 жылдың 07-16 қазан аралығында өтетін   іс-шаралар туралы хабарлайды. 
2019 жылдың  07-16 қазан аралығында Түзеу  педагогикасының  ұлттық-ғылыми  практикалық  орталығында психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру ұйымдарының  педагог-дефектологтарына   арналған «ПМПК жағдайларында дефектолог-педагогтың жұмысын ұйымдастырудың заманауи тәсілдері» атты біліктілікті арттыру курсы өтеді. 
Курстың мақсаты: психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру мекемелердің  дефегтолог мамандардың  балалар психикалық даму бұзылыстарын диагностикасы мен кеңес беру мәселелері бойынша  ең мықты әлемдік тәсілдердің негізінде кәсіби дамуы.
Міндеттері: 
• ПМПК педагог-дефектологтың рөлі мен мисссиясы түсінігін дамыту, республикада арнайы және инклюзивті білім беруді дамытуға қатысты мәселелерге қарасты жекелік және кәсіби тұрғыда өзіндік жетілуі, ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларды оқыту, тәрбиелеу мәселелері бойынша тұрғындарға диагностикалық-кеңестік көмек көрсету;
• дефектологтардың  балалардағы психикалық даму бұзылыстарын диагностикалау және кеңес беру саласында негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру;
• өз кәсіби қызметін жақсартудың дағдыларына, әдістеріне, формалары мен тәсілдеріне үйрету;
• ерте, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың даму бұзылыстарын диагностикалау мен кеңес берудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Оқыту барысында курс тындаушылар педагогикалық тексерудің заманауи тәсілдемелірін, әдістерін, стандартталған сараптамаларын, ерте жастағы, мектепке дейінгі және мектеп жастағы  балалардың психикалық даму бұзылыстарын диагностикалаудың әдістетемелері мен тәсілдерін  ашып қарастырады. Оқуға қатысушылар практикалық жұмыс дағдыларын, іс-құжаттарды толтыру, ақпараттық-коммуникациялық технологияларымен жұмыс жасау  және т.б.  дағдыларын жаттықтырады. 
Өту орны:  ММ «ТП ҰҒПО» Алматы қаласы.
Іс-шараның координаторы: Бағдарлама-222 «Арнайы білім беру жүйесінің психологиялық-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жетілдіру». 

Опросы

Оцените новый дизайн сайта

Очень понравился
Неплохо
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-43-18
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz