Тарих

  • 23.09.2021
  • ННПЦ РСИО
  • 3658

«Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» мемлекеттік мекемесі (ТП ҰҒПО ММ-і) 1992 жылдың наурыз айының 31-ндегі ҚР-ның Министрлер Кабинетінің № 305 Қаулысы және ҚР-ның Білім Министрінің 1992 жылдың сәуір айының 30-ндағы «Ақыл-ой және дене дамуында ақаулары бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және кәсіби-еңбекпен оңалтудың Республикалық орталығын құру туралы» № 200 Бұйрығына негізделе отыра құрылды.
 
Түзеу педагогикасының Ұлттық ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастырушысы және алғашқы басшысы – педагогика ғылымдарының докторы, профессор Роза Айтжановна Сулейменова.
 
Арнайы білім беру саласында ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүргізіп, дамуында түрлі бұзылыстары бар балаларды диагностикалау, оқыту мен тәрбиелеу мәселелері бойынша көмек бере алатын қызмет ету қағидалары тұрғысынан жаңа типтегі орталықты құру идеясы уақыт талабы болды.Оған дейін Қазақстанда арнайы білім беру саласының мәселелерімен айналысатын бірде-бір ғылыми-зерттеу зертханасы не институт болған емес. Бұндай жағдай Роза Айтжановнаны арнайы білім беру саласын әдістемелік, құқықтық және ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз мәселелерімен айналысатын Орталық құруға итермеледі.
 
Р.А. Сулейменованың басшылығымен балаларға ерте жастан түзете-педагогикалық көмек көрсету жүйесі құрылып, арнайы білім беру ұйымдарының жаңа түрлері ретінде қызмет атқара бастаған төмендегідей жаңа ұйымдардың модельдері ұйымдастырылып, жүзеге асырыла бастады: психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер (ПМПК), Оңалту орталықтары (ОО-ы), психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері (ППТК), лекотека. Аталмыш ұйымдардың барлық түрі Р.А. Сулейменованың бастамасы негізінде құрылып, ол кісінің жетекшілігімен 2002 жылы қабылданған ҚР-ның «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңына енгізілді.
 
2000 жылдың мамыр айының 6-нда орталық ҚР-ның Білім және ғылым Министрінің № 439 бұйрығына сәйкес «Ақыл-ой және дене дамуында мәселелері бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және кәсіби-еңбекпен оңалтудың Республикалық ғылыми-практикалық орталық» деп қайта аталды.
2004 жылдың ақпан айының 25-нде Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 222 Қаулысына сәйкес мекеме Ұлттық орталық мәртебесін алды.
«Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» мемлекеттік мекемесінің орналасқан жері: Алматы қаласы, И. Байзақов көшесі, 273 А-үй.