Біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламалары

  • 12.04.2022
  • ННПЦ РСИО
  • 2791

Біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 мамырдағы № 175 «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының талаптарына сәйкес әзірленген.
Біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларында курстың тақырыбы және оқыту тілі, тыңдаушылардың категориясы, оқуды ұйымдастырудың нысандары, соның ішінде қашықтықтан (онлайн) оқыту көрсетілген, бағдарламаларда курстың әр модулдің, бөлімнің қысқаша мазмұны ұсынылған. Бағдарлама құрылымы
 келесі компоненттерді қамтиды:
1) жалпы ережелер;
2) глоссарий;
3) бағдарламаның тақырыбы;
4) бағдарламаның мақсаты, міндеттері және күтілетін нәтижелері;
5) бағдарламаның құрылымы мен мазмұны;
6) оқу үдерісін ұйымдастыру;
7) бағдарламаны оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;
8) оқыту нәтижелерін бағалау;
9) курстан кейінгі қолдау;
10) негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі.
 
Біліктілікті арттыру курстарының тақырыбы Қазақстан Республикасындағы арнайы және инклюзивті білім беру теориясы мен практикасының көптеген өзекті мәселелерін қамтиды. Біліктілікті арттыру курстарының мазмұнының бағыттары АИБД ҰҒПО РММ-нің ғылыми-зерттеу бөлімінде әзірленген және тексерілген материалдар негізінде, сонымен қатар аймақтардың сұраныстарын ескере отырып анықталады. Біліктілікті арттыру курстарының тақырыптары ерекше білім беруді қажет ететін  бар балаларға білім беру мен тәрбиелеу мазмұны сапасына қойылатын заманауи талаптардан туындайды.
Бағдарламаның мазмұны курстың тақырыбы бойынша ағымдағы жағдайды талдауды, арнайы және инклюзивті білім берудің заңнамалық, нормативтік-құқықтық базасын талдауды, түзету педагогикалық жұмысының қазіргі заманғы тәсілдерді, технологияларды, әдістері мен тәсілдерін қарастыру мен зерделеуді қамтиды, білім берудің ерекше қажет ететін  балалармен жұмыс істейтін практиктердің өзара әрекеттесуі және өзін-өзі дамыту жолдарын қарастырады.
Барлық білім беру бағдарламалары ҚР БҒМ Мектепке дейінгі және орта білім комитетінің Сараптамалық кеңесінің сараптамасынан өтті.