Қазақстан Республикасының арнайы білім беру ұйымдар

  • 03.04.2021
  • ННПЦ РСИО
  • 7579

Арнайы білім беру ұйымдары - психофизикалық дамуы бұзылған балаларға диагностика жасау және кеңес беру, оқыту және тәрбиелеу, психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету үшін құрылған ұйымдар.
Арнайы білім беру ұйымдары жалпы білім беру ұйымымен бірге жалпы міндеттерді шеше отырып, сонымен қатар жойылған функцияларын қалпына келтіруге бағытталған ерекше міндеттерді орындайды.
Балаларды арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау, жіберу және ауыстыру Қазақстан Республикасының «Мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау көрсету туралы» Заңына сәйкес тек психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру қорытындысының негізінде жүзеге асырылады.

     Арнайы білім беру ұйымдары: